REVIEW: Donkerblauwe Woorden/Words in Deep Blue by Cath Crowley

Words in Deep Blue: 4.5/5
Author: Cath Crowley
Publisher: Young & Awesome (Dutch)

“We are the books we read and the things we love.”

A few days ago, I finished reading Words in Deep Blue by Cath Crowley (the Dutch edition). Because I want everyone to be able to read this review, I’ve written it both in English and Dutch. Dutch is first, so scroll a bit down for the English review and don’t hesitate to let me know your toughts!

Ik heb een recensie-exemplaar mogen ontvangen van dit boek, dit beïnvloedt niet mijn mening.

Voordat ik aan deze review begin wil ik even één ding duidelijk maken: ik lees niet graag YA Contemporary. Maar omdat ik mezelf beloofd heb dit jaar meer boeken te lezen die uit mijn comfort zone zijn (en alles buiten (YA) Fantasy is eigenlijk buiten mijn comfort zone), gaf ik deze contemporary een kans. En ik ben potverdorie blij dat ik dat gedaan heb.

Dit boek vertelt een stukje uit het leven van Rachel en Henry, twee beste vrienden die na 3 jaar elkaar niet gezien vervreemd zijn van elkaar. Rachel is verhuisd van de grote stad waar Henry woont naar een klein stadje aan de oceaan. Voor haar vertrek heeft ze bij Henry in de boekenwinkel een brief in het favoriete boek van Henry gestopt waarin ze vertelt dat ze van hem houdt. Ze krijgt echter nooit enige blijk van reactie hierop dus ze besluit om langzamerhand het contact met Henry te laten varen.

Rachel heeft altijd van de oceaan gehouden, net als haar moeder en broer Cal. Het is dus heerlijk om daar vlakbij te wonen. Maar na twee jaar gebeurt plotseling het ondenkbare: haar broer Cal verdrinkt in de oceaan. Deze gebeurtenis zorgt voor een volledige ommekeer in het leven van Rachel, waarbij ook haar hele toekomst, die ze zorgvuldig had uitgestippeld, in duigen valt. Als ze dan na 3 jaar terugverhuist naar de stad van haar oude school, oude vrienden en natuurlijk Henry, vertelt ze niemand over de dood van Cal.

Dit hele verhaal speelt zich af tijdens één zomervakantie, de zomervakantie waarin Rachel terugkeert. De setting is niet speciaal, gewoon een Australische stad, maar past juist daardoor goed bij het verhaal. De gebeurtenissen zijn dingen die iedereen zouden kunnen overkomen, maar als je het op deze manier vertelt is het toch bijzonder. Door de schrijfstijl van Cath Crowley voel je elk beetje verdriet, alle opgekropte woede en alle oprechte blijdschap zelf ook. Zo wil je Henry af en toe eens flink door elkaar schudden en tegen hem roepen dat Rachel geweldig is, en hoop je dat Rachel iemand over Cal vertelt, omdat je merkt dat ze het er ontzettend moeilijk mee heeft. De andere personages in het boek zijn ook stuk voor stuk ontzettend leuk en raken steeds meer met elkaar verwikkeld.

De draden van leven en dood zijn prachtig verweven in dit verhaal. Een zwaar onderwerp staat naast humor, maar wordt er niet door overschaduwt. Ook zien we maar weer dat de lijnen tussen vriendschap en liefde soms ongelofelijk dun zijn.

De enige reden dat ik het niet de volle 5 sterren geef is omdat ik van te voren wel al doorhad hoe het einde in elkaar zou zitten. Uiteindelijk was dat helemaal niet erg, maar als Fantasy liefhebber hoop je soms gewoon op een plottwist.

Met volle overtuiging wil ik jullie allemaal dit boek aanraden. Het is écht prachtig.

This book was sent to me by the publisher. This does not affect my judgement in any way.

Before I start this review, I’d like to make one thing clear: I don’t particularly enjoy reading YA Contemporary. But because I promised myself to read more books that are out of my comfort zone (and basically everything outside (YA) Fantasy is out of my comfort zone) this year, I gave this contemporary a shot. And I’m bloody happy that I did.

This book tells a short snippet from the life of Rachel and Henry, two best friends who have drifted apart and lost all contact after spending three years separated. Rachel moved from the big city Henry lives in to a small city near the ocean. Before she left, she wrote Henry a letter that declared her love to him and left it for him to find in the bookstore his family owns. However, Henry has never shown any signs of receiving the letter, so Rachel just assumes he doesn’t feel the same and slowly breaks contact with Henry.

Rachel has always loved the ocean, just like her mother and her brother Cal. So for them, it is a true pleasure to live so close to it. But after two years by the Oceanside, the unthinkable happens: her brother Cal drowns. This event brings a complete turnaround in Rachel’s life, including her meticulously planned future, that has now been shattered. So when she, after three years, moves back to the city of her old school, old friends and… Henry, she decided to not tell anyone about what happened to Cal.

This entire story is told over the span of one summer holiday, the one where Rachel returns. De setting is not special, just an Australian city, but it fits perfectly with the story. The events that occur are things that could happen to anyone, but when it is told like this, it becomes special. Through Cath Crowley’s writing style you feel every bit of sadness, all the bottled up anger and all of the true happiness like it is your own. It makes you want to punch Henry in the gut and scream at him to SEE how amazing Rachel is. It also makes you hope that Rachel tells someone about what happened to Cal, because you know she’s struggling with it. The other characters in the book are amazing too (but you’re just going to have to read and see for yourself).

The threads of life and death are intertwined beautifully in this story. A heavy topic is explored trough humor, but is not overshadowed by it. We also learn again how thin the lines between friendship and love can be.

The only reason I didn’t give this book the full five stars is because I already figured out what the ending was going to be like. That wasn’t bad at all, but as a true Fantasy addict you kind of expect a plot twist somewhere.

I truly, wholeheartedly recommend this book. It’s truly beautiful and I hope you’ll all read it.

Love,

 

 

P.S. Let me know in the comments which cover you like better!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *